Privacybeleid

Dit privacybeleid legt uit waarom wij bepaalde gegevens verzamelen, welke gegevens dit zijn en wat wij doen met de gegevens die wij verzamelen.

 

De Gelderse Meubelspuiterij

De Gelderse Meubelspuiterij VOF

Frankeneng 112-B/C

6716 AA te Ede.

KvK: 09179613

BTW-nummer: 888.70.539.B.01

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij

De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

– NAW-gegevens;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;

– Betalingsgegevens;

– IP-adressen;

– Locatiegegevens;

– Gegevens over gebruik website via Google Analytics.

 

Er worden door ons geen ‘bijzondere persoonsgegevens’* verwerkt.

*   Onder ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt verstaan: gegevens over ras, religie, godsdienst, geaardheid, politieke voorkeur, medische gegevens, DNA, irisscan, vingerafdruk, pasfoto).

 

Doel van het verzamelen van persoonsgegevens

Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

– Het uitvoeren van onze werkzaamheden ten aanzien van administratieve doeleinden (projectadministratie, personeelsadministratie en facturatie);

– het analyseren van het gedrag op de website (met Google Analytics) om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van de aangeboden informatie beter af te stemmen.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

 

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens

Uitsluitend de hiertoe bevoegde personeelsleden die betrokken zijn bij de projectadministratie, personeelsadministratie en de financiële administratie hebben toegang tot uw personeelsgegevens.

 

Delen met anderen

Uw gegevens worden alleen dan met derden gedeeld als het noodzakelijk is voor correct uitvoeren van onze opdrachten. In praktijk komt dit echter niet tot nauwelijks voor. Uitzondering in deze zijn de personeelsgegevens ten aanzien van onze medewerkers. Deze worden gedeeld met onze accountant die de personeelsdossiers voor ons beheert en de salarisadministratie verwerkt.

Personeelsgegevens worden door ons niet verkocht aan derden voor marketingdoeleinden.

 

Gegevens uit websitebezoek

Wij verkrijgen gegevens vanuit websitebezoek via Google Analytics. Google mag deze, door hen verkregen, gegevens niet zelf gebruiken of op eigen initiatief aan derden verstrekken. Hiervoor ligt de verantwoording bij ons. Voor het verkrijgen van deze gegevens maak Google gebruik van ‘cookies’*.

*   Een ‘cookie’ of ‘magic cookie’ is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Een dergelijk historie is bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden interessant. (bron: wikipedia)

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Inzage, wijziging of verwijdering persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te allen tijde in te zien, te corrigeren of te verwijderen*.

*   Voor enkele van de door ons gebruikte persoonsgegevens geldt, voor wat bewaarplicht betreft, dat wat de Nederlandse Wet voorschrijft. Deze gegevens kunnen dus niet zondermeer verwijderd worden.

Het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan via de mail verzonden worden naar info@dedegeldersemeubelspuiterij.nl. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk op dit verzoek reageren.

 

Beveiliging

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen ten aanzien van de persoonsgegevens voor wat betreft misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op info@dedegeldersemeubelspuiterij.nl

 

Klacht Autoriteit Persoonsgegevens

Heb je een klacht over de manier waarop wij met onze gegevens omgaan; laat het ons dan weten. Wij zullen er alles aan doen om een passende oplossing te vinden. Het is echter mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.